CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA

Vsako podjetje, organizacija, institucija ali posameznik, ki nastopa na trgu, mora za učinkovito promocijo in tržni nastop razpolagati s celostno grafično podobo (CGP), ki je ogledalo vrednot, kulture in politike podjetja, organizacije, institucije ali posameznika, njegovih izdelkov in storitev.

Celostna grafična podoba je ključnega pomena za razpoznavnost podjetja, organizacije, institucije ali posameznika in kot takšen na dolgi rok ostaja zelo opažen na trgu, tako pri poslovnih partnerjih, obstoječih in potencialnih strankah kot pri širši javnosti.

Cilj in namen celostne grafične podobe ali blagovne znamke sta popolna razpoznavnost med konkurenčnimi podjetji.